Fundacja Odbudowy Dworu Sarny

Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Górna

pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

KRS 0000505205, REGON 022396305, NIP 8851637492

Nr rachunku bankowego: mBank SA 05 1140 2004 0000 3602 7934 1743

tel. 74 814 34 16

email: zarzad@zameksarny.pl

Jesteśmy członkiem Europa Nostra, europejskiej federacji stowarzyszeń na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Lokalizacja