Misja

Europejskie Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO) to innowacyjna społeczna inicjatywa Fundacji Odbudowy Dworu Sarny, łącząca formułę muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa. Bazując na śląskich wartościach kulturowych i przyrodniczych, ma odgrywać dynamiczną rolę w życiu regionu jako miejsce nauki i doświadczania ogrodowego dziedzictwa.

Ma być także inkluzywnym środowiskiem integracji ludzi oraz ośrodkiem wspierającym zrównoważony rozwój i spójność społeczności lokalnej poprzez tworzenie atrakcyjności turystycznej i ekonomicznej regionu. Przypomnienie znaczenia ogrodów w tożsamości mieszkańców Śląska ma kształtować świadomość i postawy na rzecz ochrony dziedzictwa oraz inspirować do działań na rzecz zieleni.

Celem działania ECSO jest zachowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu sztuki ogrodowej historycznych terenów Śląska oraz wspieranie międzynarodowej współpracy na rzecz zieleni. ECSO rozpoczęło swoją działalność w 2020 roku, natomiast otwarcie siedziby jest zaplanowane na rok 2025.

Nasze wystawy – kliknij na link

Patron

Eduard Petzold (ur. 1815 Königswalde, ob. Lubniewice; zm. 1891 Blasewitz, ob. dzielnica Drezna) jest autorem 174 projektów ogrodów i parków rezydencjonalnych a także miejskich skwerów i promenad, na terenie obecnych Niemiec, Polski, Czech, Holandii, Austrii, Bułgarii i Turcji. Rozpoczęta przez niego w 1831 roku nauka ogrodnictwa w Parku Mużakowskim pod kierunkiem Jacoba Heinricha Rehdera i księcia Hermanna von Pückler-Muskau, była później kontynuowana w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Szwajcarii. Działalność na polu teoretycznym uczyniła z Eduarda Petzolda najważniejszego reprezentanta tzw. mużakowskiej szkoły ogrodniczej, wnosząc go jednocześnie do grupy czołowych teoretyków europejskiego ogrodnictwa końca XVIII i całego XIX wieku.

W 1880 roku na zlecenie ówczesnego właściciela majątku, fabrykanta Maxa Schneidera, Eduard Petzold zaprojektował park krajobrazowy w Sarnach, włączając do jego kompozycji okoliczne dominanty widokowe a także aranżując obszar rozległej doliny rzeki Włodzicy.

Siedziba

Stała siedziba ECSO będzie zlokalizowana w XIX-wiecznej stodole położonej w północnej części folwarku zamku Sarny. Jej przestrzeń zostanie podzielona na kilka części, w tym otwarta dla odwiedzających część recepcyjna, naukowo-edukacyjna oraz ekspozycyjna z trzema galeriami.

  • Galeria sztuki ogrodowej Śląska (wystawa stała)

Wystawa ma opowiadać o historii ogrodów Śląska od średniowiecza aż do czasów współczesnych. Jej najważniejszymi wątkami będzie: kulturowa historia ogrodów, rzemiosło, inżynieria i wzornictwo ogrodowe, warsztat ogrodników i projektantów oraz typy założeń. Ilustracją całej narracji będą dokładne analizy i makiety najcenniejszych obiektów oraz elementów ich wyposażenia.

  • Galeria Eduarda Petzolda (wystawa stała)

Prezentacja życia Eduarda Petzolda, ze szczególnym uwzględnieniem jego warsztatu projektowego, dorobku i wkładu w europejską sztukę ogrodową.

  • Galeria wystaw czasowych

Prezentacja dziedzictwa ogrodowego Śląska w perspektywie wpływów europejskich i światowych.

Zespół

Jacek Kuśmierski jest konserwatorem ogrodów historycznych i muzealnikiem. Podczas studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, współpracował ze studiami architektury krajobrazu i instytucjami kultury takimi jak Narodowy Instytut Dziedzictwa i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Członek Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz współpracownik Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG).

 

Łukasz Przybylak jest konserwatorem ogrodów historycznych. Autor kilkudziesięciu opracowań rewaloryzacyjnych i studialnych dla historycznych rezydencji w tym dla parku zamkowego w Sarnach. Współpracował m.in. z pracownią architektury krajobrazu VOGT w Berlinie i Brandenburgische Schlösser GmbH. Od 2020 roku realizuje badania doktoranckie na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG) i członek Niemieckiego Towarzystwa Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL).

 

Kontakt: