Jak nas wesprzeć

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Sarny to kompleks 14 budynków. Jego wiodąca funkcja nie jest nastawiona na zysk.

Pałac i kaplica, indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, staną się obiektami muzealnymi i instytucją kultury muzycznej. W tej funkcji występują od 2015 podczas corocznej Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej. Od 2019 r. Zamek Sarny jest jednym z miejsc goszczących Festiwal Góry Literatury prowadzony przez Fundację Olgi Tokarczuk.

Działalność non-profit Zamku Sarny opiera się na zewnętrznym finansowaniu. Zapraszamy instytucje, firmy i osoby prywatne do kontaktu i wsparcia trwającego remontu tego wyjątkowego obiektu.

Zostaliśmy do tej pory wsparci finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przyznało dotacje na organizację 1. Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej, na odbudowę stropów budynku pałacowego, remont hełmu wieży, odbudowę konstrukcji dachowej i pokrycia oraz na remont dachu Kaplicy.

Fundatorzy sięgają głęboko do swoich kieszeni ale skala wyzwania jest ogromna, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie.

Zapraszamy do odwiedzin, w trakcie których można odpocząć w domu bramnym i zwiedzić Kaplicę.

Wstęp do Kaplicy jest bezpłatny. Prosimy jednak o rozważenie małego datku, abyśmy mogli utrzymać świątynię jako miejsce dostępne dla wszystkich.

Można też dokonać bezpiecznej wpłaty darowizny przez system PayPal bezpośrednio z naszej strony - informacje dostępne są w jęz. polskim i angielskim.

Wszystkie darowizny, zbierane w ramach zbiórki publicznej nr 2017/1844/OR, są przeznaczane wyłącznie na działania remontowe zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Konserwacji Zabytków.

Fundacja Odbudowy Dworu Sarny

Ścinawka Górna 40e, 57-410 Ścinawka Średnia

KRS 0000505205

Nr rachunku bankowego: mBank SA 05 1140 2004 0000 3602 7934 1743

email: zarzad@zameksarny.pl

 

Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Program Ochrona Zabytków

2016: Ścinawka Górna, Dwór Sarny (XVI w.): ratownicze prace konstrukcyjne. Ściągi stalowe, wykonanie nowych stropów budynku głównego. Wartość dofinansowania: 400 000 zł. Całkowity koszt: 690 806,64 zł.

2016: Ścinawka Górna, Dwór Sarny: remont hełmu wieży (XVIII w.). Wymiana i impregnacja elementów drewnianych, wykonanie nowego pokrycia wieży. Wartość dofinansowania: 180 000 zł. Całkowity koszt: 253 088,43 zł

2018: Ścinawka Górna, Zamek Sarny (XVI w.): ratunkowe prace konstrukcyjne, etap II - rekonstrukcja dachu. Odtworzenie konstrukcji i pokrycie papowe dachu budynku głównego. Wartość dofinansowania: 350 000 zł. Całkowity koszt: 466 998,88 zł

2020: Ścinawka Górna, Zamek Sarny (XVI w.): ratunkowe prace, etap III - rekonstrukcja pokrycia dachowego. Pokrycie dachu łupkiem kamiennym, obróbki blacharskie, rynny. Wartość dofinansowania: 570 000 zł. Całkowity koszt: 760 289,09 zł

2021: Ścinawka Górna, Zamek Sarny, Kaplica Św. Jana Nepomucena (1738): ratowniczy remont dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej. Wymiana blaszanego pokrycia dachowego, instalacja odgromowa, rynny. Wartość dofinansowania: 160 000 zł. Całkowity koszt: 213 616,03 zł

2022: Ścinawka Górna, Zamek Sarny, Kaplica Św. Jana Nepomucena (1738): ratowniczy remont konstrukcji sklepienia i murów. Wartość dofinansowania: 320 000 zł. Całkowity koszt: 427 521,71 zł

Remont dofinansowano ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2019 i 2020: Badania stratygraficzne i prace zachowawcze przy polichromiach ściennych rezydencji. Dofinansowanie 30 000 zł i 20 000 zł

Z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

2014: Przywrócenie konstrukcji dachowej spichlerza. Dofinansowanie 30 000 zł

2020: Remont tarasu przy elewacji północnej rezydencji. Dofinansowanie 20 000 zł