Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane

 

(***WPIS ARCHIWALNY***)

(Zarchiwizowano 15 kwietnia 2016 r. , proces wyboru wykonawcy zakończono)

Fundacja Odbudowy Dworu Sarny zaprasza firmy budowlane do składania ofert na wykonanie do 15 października 2016 r. robót budowlanych wg projektu zamieszczonego na stronie projekt.dworsarny.pl

W katalogu zamieszczono projekt architektoniczny ratowniczych prac konstrukcyjnych, przedmiar robót i analizę geotechniczną obiektu.

Zakres projektowy w roku 2016 zawiera wykonanie ściąg stalowych oraz odbudowę stropów. Do tegorocznego zakresu nie wchodzą prace dekarskie.

Oferty prosimy składać do 14 kwietnia 2016 r. pod adresem zarzad@dworsarny.pl